6th April 2020 (Monday in Holy Week)

 

Scottish Church Leaders Forum on the Joint Statement by Leaders of Churches across Britain and Ireland


On behalf of the Churches in Scotland, we welcome the Statement by the Leaders of Churches from across the nations of Britain and Ireland.


Within Scotland, as elsewhere, we are faced with a series of unprecedented challenges that are impacting upon every aspect of the fabric of our society.


In the threat to life and livelihood being experienced by so many at this time, we are conscious of the need to remain open to the life of God and to the life of the world.


In the course of this Holy Week, we know that we shall hear the words of our Lord Jesus Christ: ‘My God, my God, why have you forsaken me?’ The experience of being abandoned and forsaken is not absent from the life of God lived out in this world.


Equally, we are conscious that our faith affirms that this experience does not mark the boundary of the love of God.


As we journey through this week, through Good Friday and on to the day of Resurrection, we pray:


Lord of Creation,

Be with us on this journey towards the healing of your world and people.

hold us when we feel alone,

carry us when we lose our strength

and heal us when we are afraid.

Let people of faith speak today with a voice of love,

The love shown to us through the power of the Spirit

and in the love and sacrifice of our Saviour Jesus Christ.

Amen.


Signed by:


Rt. Rev. Colin Sinclair, Moderator of the General Assembly, Church of Scotland

Most Rev. Leo Cushley, Archbishop of St. Andrews and Edinburgh, Roman Catholic Church

Most Rev. Mark Strange, Primus, on behalf of the College of Bishops, Scottish Episcopal Church

Lt. Col. Carol Bailey, Secretary for Scotland, Salvation Army

Adwoa Bittle, Religious Society of Friends (Quakers)

Rev. John Fulton, Moderator, United Free Church of Scotland

Rev. Dr David Pickering, Moderator, United Reformed Church (Scotland)

Rev. Martin Hodson, General Director, Baptist Union of Scotland

Rev. Mark Slaney, District Chair, Methodist Church (Scotland)

Rev. May-Kane Logan, Chair, Congregational Federation in Scotland


British and Irish Church leaders united in response to Covid 19 pandemic


In an unprecedented move, church leaders came together on Wednesday 1st April. The morning video conference included senior religious leaders from around Britain and Ireland who shared the situation in each of their jurisdictions. The initiative originated with Archbishop Justin Welby who wanted to offer an opportunity for leaders to hear and support one another in these critical days for our nations.


The afternoon video meeting of senior officers of many of the churches included discussions about on-line worship, pastoral care in hospitals, funeral arrangements in various places, along with information on furlough arrangements being considered by some churches.


The statement is supported by churches in membership of Churches Together in Britain and Ireland, along with Churches Together in England, Cytun, ACTS and the Irish Council of Churches.


Further information can be obtained by contacting Bob Fyffe (CTBI) at bob.fyffe@ctbi.org.uk or on 07940660099


Contacts within the nations include
Aled Edwards (Cytun) aled@cytun.cymru
Paul Goodliff (CTE) paul.goodliff@cte.org.uk
Nicola Brady (ICC) nicola@irishchurches.org
John McPake (Scottish rep) jmcpake@churchofscotland.org.uk


God’s world is in the midst of an unprecedented crisis. In the nations that make up Britain and Ireland the Covid-19 virus continues to affect people at an alarming rate, health services along with many of our institutions and organisations, both local and national, are under extreme pressure and people are getting used to living in a very different way, many in extreme isolation. As with all such crises, there is a danger that the most vulnerable in society will be most badly affected.


Christians the world over are entering an important time in the church year as we look to the events of Jesus Christ’s death and resurrection. At the centre of our common faith are both the depths of despair and the heights of joy. In the Bible and in the songs and liturgies of the Church, we see Jesus entering fully into human suffering. In His rising again, that suffering is redeemed and transformed into hope and joy. After Jesus’ death his disciples were afraid and all seemed lost and hopeless, but the risen Christ met them in their despair and restored hope through his victory over death. We pray that the world today might know this hope in place of despair.


In the Book of Daniel we read about God’s people being taken into exile in Babylon. Daniel could not pray in the Temple in Jerusalem, but he continued to pray in exile – opening his window to face Jerusalem. Though he was on his own he joined with the prayers of the people wherever they were. Now we too are separated from each other physically, but when we pray in our homes we join in with this ancient tradition of our home as a place of prayer. Wherever we are, whenever we pray, when we speak and think of Christ, there he is in the midst of us. We join our prayers with all those who pray in our own churches and communities and around the world.


As church leaders from across the many and varied churches of these Islands we urge all people to join us in prayer this Holy Week and Easter; to pray for those who suffer, those who face untimely death and all those who care for them; to celebrate our common faith at a difficult time; to help and support our neighbours in need; and to observe all the safeguards in place to slow the spread of disease.


Our Prayer


Loving God, in Jesus Christ, who died and rose again for our salvation, cast out the darkness of our anxiety, fear and mourning, enfold us in your love and give us joy and hope this Easter.


Amen.


In Welsh:


Datganiad Wythnos y Pasg gan Arweinwyr Eglwysi Prydain ac Iwerddon


Mae byd Duw yng nghanol argyfwng na welwyd ei fath o’r blaen. Yng ngwledydd yr Ynysoedd hyn mae firws Covid-19 yn parhau i effeithio ar bobl ar raddfa frawychus. Mae’r gwasanaethau iechyd, ynghyd â llawer o’n sefydliadau a mudiadau, yn lleol ac yn genedlaethol, dan bwysau enbyd, ac mae pobl yn gorfod dygymod â byw mewn ffordd wahanol iawn, llawer ohonynt mewn unigrwydd eithafol. Fel yn achos pob argyfwng o’r fath, mae yna berygl mai’r rhai mwyaf bregus yn y gymdeithas fydd yn dioddef fwyaf.


Mae Cristnogion ledled y byd ar drothwy cyfnod pwysig yn y flwyddyn eglwysig, pryd byddwn yn cofio marwolaeth ac atgyfodiad Iesu Grist. Mae dyfnderoedd anobaith ac uchelfannau llawenydd ill dau yn ganolog i’n ffydd gyffredin. Yn y Beibl ac yng nghaneuon a litwrgïau’r Eglwys, fe welwn Iesu’n profi’n gyflawn ddioddefaint dynol. Yn ei Atgyfodiad, trawsffurfiwyd y dioddefaint hwnnw drwy ei waith achubol yn obaith a llawenydd. Ar ôl marw Iesu, roedd y disgyblion yn ofnus ac ymddangosai fod popeth ar ben mewn anobaith, ond daeth y Crist atgyfodedig atynt yn eu trallod ac ailgynnau gobaith drwy ei fuddugoliaeth dros angau. Gweddïwn y disodlir anobaith y byd heddiw gan yr un gobaith hwnnw.


Yn Llyfr Daniel, fe ddarllenwn am gaethgludo pobl Dduw i Fabilon. Ni allai Daniel weddïo yn y Deml yn Jerwsalem, ond parhaodd i weddïo yn ei alltudiaeth – gan agor ei ffenestr tuag at Jerwsalem. Er ei fod ar ei ben ei hun, roedd yn ymuno â gweddïau’r bobl ble bynnag yr oeddent. Heddiw, rydym ninnau hefyd wedi’n gwahanu oddi wrth ein gilydd yn gorfforol, ond pan fyddwn yn gweddïo yn ein cartrefi, rydym yn rhan o’r hen draddodiad hwn o weld ein cartref fel tŷ gweddi. Ble bynnag yr ydym, pryd bynnag y gweddïwn, pan lefarwn am Grist a meddwl amdano, yno mae yntau yn ein canol. Unwn ein gweddïau â gweddïau pawb sy’n gweddïo yn ein heglwysi ni ein hunain ac mewn cymunedau ledled y byd.


Fel Arweinwyr Eglwysig o’r holl amrywiaeth o eglwysi yn yr Ynysoedd hyn, galwn ar bawb i ymuno â ni yn ystod yr Wythnos Fawr a thros y Pasg eleni: i weddïo dros y rhai sy’n dioddef, dros y rhai sy’n wynebu marwolaeth annhymig a thros bawb sy’n gofalu amdanynt; i gyd-ddathlu ein ffydd gyffredin ar adeg anodd; i gynorthwyo ein cymdogion sydd mewn angen ac i fod yn gefn iddynt; ac i gadw at yr holl fesurau diogelwch a sefydlwyd i lesteirio lledaeniad y clwyf.


Ein Gweddi


Dduw cariadus, yn Iesu Grist, a fu farw ac a atgyfododd er ein hiachawdwriaeth, diddyma dywyllwch ein pryder, ein ofn a’n galar, cofleidia ni â’th gariad a rho i ni lawenydd a gobaith y Pasg hwn.


Amen.


Signed:


Archbishop Justin Welby, Archbishop of Canterbury

Cardinal Vincent Nichols, Archbishop of Westminster

Very Rev Dr William Henry, Moderator General Assembly, Presbyterian Church of Ireland

Rt. Revd Colin Sinclair, Moderator, General Assembly Church of Scotland

Archbishop Eamon Martin, Archbishop of Armagh

Commissioner Anthony Cotterill, The Salvation Army

Revd Nigel Uden, Moderator of General Assembly, United Reformed Church

Archbishop-elect John McDowell, Archbishop of Armagh

Bishop Hugh Gilbert, Bishop of Aberdeen

Revd Dr Barbara Glasson, President, Methodist Church of Great Britain
His Eminence Archbishop Nikitas, Archbishop of Thyateira and Great Britain

Revd Lynn Green General Secretary Baptist Union of Great Britain

Bishop Mark Strange, Primus, Scottish Episcopal Church
Archbishop John Davies, Archbishop of Wales

His Eminence Archbishop Angaelos, Coptic Archbishop of London

Pastor Agu Irukwu, Redeemed Christian Church of God

Mr Rheinallt Thomas, President, Free Church Council Wales

Revd Hugh Osgood, Moderator, Free Church Federal Council

Revd Brian Anderson, President, Irish Council of Churches

Gavin Calver, CEO, Evangelical Alliance

Revd Sam McGuffin, President, Methodist Church in Ireland

Paul Parker, Religious Society of Friends

ENDS

Subscribe to Updates

Subscribe to:
Like   Back to Top   Seen 0 times   Liked 0 times

Subscribe to Updates

If you enjoyed this, why not subscribe to free email updates ?

I've already subscribed / don't show me this again

Recent Posts

Catholic Bishops announce resumption of communal worship

| 4 days ago | Blogging

Thursday 9 July 2020Catholic Bishops announce resumption of communal worshipScotland’s Catholic Bishops have welcomed the First Minister’s comments today (Thursday 9 July) on places of worship and have announced the resumption of communal worship in Catholic parishes from 15 July. Commenting on the move, the President of the Bishops’ Conference of Scotland, Bishop Hugh Gilbert said;“Over the past month, our parishes have been preparing for the safe resumption of communal prayer and the celebration of Mass, which is at the centre of the life of the church. To have been unable to attend Mass for many months has been a source of real sadness for Scotland’s Catholics and I am sure there will be great joy at the prospect of returning.”“Thanks to the widespread implementation of the church’s Infection Control protocols, Catholic parishes will begin the resumption of public Masses and other communal activities from 15 July.”Bishop Gilbert added;“The bishops are extremely grateful to all those who have worked tirelessly to prepare our parishes for public worship and to those who made their views known to their parliamentary representatives and the government on the subject of communal worship.While thanking the Scottish Government for listening to these calls, we would remind parishioners that the obligation to attend Sunday Mass remains suspended and ask those who return to do so in accordance with the infection control measures in force in each parish, mindful always of the need to protect themselves and others.”ENDS Peter Kearney 
Director 
Catholic Media Office 
0141 221 1168
07968 122291 
pk@scmo.org 
www.scmo.orgNote to Editors:The Infection Control Working Group’s Report can be viewed here:https://www.bcos.org.uk/Portals/0/Documents/COVID-19%20Infection%20Control%20Advice%20230620.pdf...

Bishops welcome Review Group’s Annual report

| 26th June 2020 | Blogging

Bishops welcome Review Group’s Annual report Friday 26 June 2020   The Second Annual Report of the Independent Review Group (IRG) monitoring the implementation of the recommendations of the McLellan Commission by the Catholic Church in Scotland has been welcomed by the Bishops’ Conference. The report, published on 26 June is available at: https://www.bcos.org.uk/Portals/0/Documents/IRG%20Report%20June%202020.pdf   Commenting on the publication, Bishop Joseph Toal, President of the Commission for Pastoral and Social Care said;“On behalf of the Bishops’ Conference of Scotland, I thank the IRG for their work and welcome the publication of their second annual report, which will be given careful consideration.”   Bishop Toal added;   “Safeguarding remains at the heart of the church’s mission and the maintenance of high standards is only possible through independent scrutiny of an autonomous body like the IRG that works separately from the Catholic Church.”   ENDS Peter Kearney Director Catholic Media Office 0141 221 116807968 122291 pk@scmo.org www.scmo.org      ...

Bishops appoint new Vice Rector for Scots College

| 12th June 2020 | Blogging

Bishops appoint new Vice Rector for Scots College 12 June 2020   A new Vice Rector has been announced for the Pontifical Scots College in Rome. Fr Nick Welsh (36) was chosen for the post by the Bishops’ Conference of Scotland and is expected to begin the role in September.   He is currently parish priest at Our Lady and St Andrew, covering Galashiels, Melrose and Selkirk, and Vicar Episcopal for Education for the Archdiocese of St Andrews & Edinburgh.   Commenting on the appointment, Archbishop Leo Cushley, Archbishop of St Andrews & Edinburgh said: “The Bishops thank Fr Nick for accepting this role and acknowledge the big change in having to leave his parish to move to Rome. “I am confident he will do an excellent job in forming our seminarians. It’s both challenging and rewarding and, when he returns, our diocese will greatly benefit from his experience.”   Fr Nick attended the college as a seminarian between 2007-14 and has a licence in Theology.   Reacting to his appointment, Fr Nick said: “To go back to Rome is certainly an exciting thing for me. I love being a priest and it is life-giving to be around people who want to be priests. I look forward to contributing to the formation of the seminarians and helping them become good priests. But I will also leave the Borders with a heavy heart and wish to thank all parishioners there.”   College rector Fr Daniel Fitzpatrick said: “We look forward to welcoming Fr Nick who will have a key role in the day-to-day running of the seminary and accompanying students as part of their formation. He succeeds Fr Stuart Parkes who gave us three years of service and enjoyed contributing to the life of the college. We wish him all the best on his return to the diocese of Motherwell.”   ENDS   Peter Kearney Director Catholic Media Office 0141 221 116807968 122291 pk@scmo.org www.scmo.org   Note to Editors:   An image of Fr. Nick Welsh is available to download here: https://www.flickr.com/photos/139632090@N07/albums/72157714673928877  ...

Catholic Bishops say Immigration Bill will “drastically alter opportunities” for migrants

| 09th June 2020 | Blogging

Catholic Bishops say Immigration Bill will “drastically alter opportunities” for migrants. Tuesday 9 June 2020   In a strongly worded joint statement sent to opposition party leaders at Westminster, Catholic Bishops from Scotland and England & Wales have encouraged the UK Government to consider amendments to the Immigration Bill currently before parliament.   The Bishops’ call for; a time limit on detention, together with “a significant permanent reduction in the use of detention will allow us to properly protect people’s health and human dignity”, they also propose, that the minimum income threshold for family visas should be reduced and for repeal of the offence of illegal working, since “fear of prosecution currently deters people from escaping abusive employment practices or presenting themselves to the police”.   The statement also calls for changes to the clergy visa system. Scotland’s lead Bishop for migrants and refugees, Bishop William Nolan, said; “Most Catholic dioceses previously used Tier 5 Religious Worker visas for priests to come here on essential supply placements, allowing Catholics to continue attending Mass, the new Tier 2 visas have more than doubled the costs incurred by parishes arranging supply cover.” “Furthermore, seminaries that conduct formation in English are not necessarily recognised by the Home Office as meeting the English language requirement under the Tier 2 route, meaning that many priests who have been educated to post-graduate level in English are nevertheless required to take a language test with extra logistical and cost implications.” Bishop Nolan concluded; “We strongly urge the Government to accept amendments addressing these important issues and hope that MPs from all parties will take this opportunity to help create a more just and humane immigration system.”   ENDS   Peter Kearney Director Catholic Media Office 0141 221 116807968 122291 pk@scmo.org www.scmo.org     Note to Editors:   The full text of the statement is shown below: Catholic Church statement on amendments to the Immigration Bill The Immigration Bill currently before parliament will drastically alter people’s opportunities to build their lives here and contribute to our society. The UK’s Catholic population is made up of people from across the world including a significant number of European citizens. Around 60% of Europeans living in the UK are Catholics. We therefore recognise the profound impact that ending free movement will have on so many families and communities. While we do not agree with the principle of making European citizens apply for their existing rights in the UK, the Church is working to raise awareness of the Settlement Scheme and help those who are at risk of losing their status. However, no scheme will reach all European citizens in the UK. Even if a small proportion do not make an application by the June 2021 deadline, this could leave thousands of people without legal status. We encourage amendments to the bill that will create a meaningful safety-net including options to extend the deadline. At the same time this bill and the development of new rules present a chance to make several positive changes to our immigration system: Introducing a time limit on immigration detention The UK remains the only European country without a time limit on detention. This has devastating consequences for the wellbeing of vulnerable individuals who find themselves detained including some victims of torture, survivors of trafficking and people fleeing religious persecution in their home countries. It also has a significant impact on families who are separated with no indication of when they might be reunited. The Covid-19 pandemic has highlighted serious health risks in crowded detention centres. While we are grateful for the emergency steps that were taken to reduce infection and save lives, only a significant permanent reduction in t...