Scottish Church Leaders Forum on the Joint Statement by Leaders of Churches across Britain and Ireland

6th April 2020 (Monday in Holy Week)

 

Scottish Church Leaders Forum on the Joint Statement by Leaders of Churches across Britain and Ireland


On behalf of the Churches in Scotland, we welcome the Statement by the Leaders of Churches from across the nations of Britain and Ireland.


Within Scotland, as elsewhere, we are faced with a series of unprecedented challenges that are impacting upon every aspect of the fabric of our society.


In the threat to life and livelihood being experienced by so many at this time, we are conscious of the need to remain open to the life of God and to the life of the world.


In the course of this Holy Week, we know that we shall hear the words of our Lord Jesus Christ: ‘My God, my God, why have you forsaken me?’ The experience of being abandoned and forsaken is not absent from the life of God lived out in this world.


Equally, we are conscious that our faith affirms that this experience does not mark the boundary of the love of God.


As we journey through this week, through Good Friday and on to the day of Resurrection, we pray:


Lord of Creation,

Be with us on this journey towards the healing of your world and people.

hold us when we feel alone,

carry us when we lose our strength

and heal us when we are afraid.

Let people of faith speak today with a voice of love,

The love shown to us through the power of the Spirit

and in the love and sacrifice of our Saviour Jesus Christ.

Amen.


Signed by:


Rt. Rev. Colin Sinclair, Moderator of the General Assembly, Church of Scotland

Most Rev. Leo Cushley, Archbishop of St. Andrews and Edinburgh, Roman Catholic Church

Most Rev. Mark Strange, Primus, on behalf of the College of Bishops, Scottish Episcopal Church

Lt. Col. Carol Bailey, Secretary for Scotland, Salvation Army

Adwoa Bittle, Religious Society of Friends (Quakers)

Rev. John Fulton, Moderator, United Free Church of Scotland

Rev. Dr David Pickering, Moderator, United Reformed Church (Scotland)

Rev. Martin Hodson, General Director, Baptist Union of Scotland

Rev. Mark Slaney, District Chair, Methodist Church (Scotland)

Rev. May-Kane Logan, Chair, Congregational Federation in Scotland


British and Irish Church leaders united in response to Covid 19 pandemic


In an unprecedented move, church leaders came together on Wednesday 1st April. The morning video conference included senior religious leaders from around Britain and Ireland who shared the situation in each of their jurisdictions. The initiative originated with Archbishop Justin Welby who wanted to offer an opportunity for leaders to hear and support one another in these critical days for our nations.


The afternoon video meeting of senior officers of many of the churches included discussions about on-line worship, pastoral care in hospitals, funeral arrangements in various places, along with information on furlough arrangements being considered by some churches.


The statement is supported by churches in membership of Churches Together in Britain and Ireland, along with Churches Together in England, Cytun, ACTS and the Irish Council of Churches.


Further information can be obtained by contacting Bob Fyffe (CTBI) at bob.fyffe@ctbi.org.uk or on 07940660099


Contacts within the nations include
Aled Edwards (Cytun) aled@cytun.cymru
Paul Goodliff (CTE) paul.goodliff@cte.org.uk
Nicola Brady (ICC) nicola@irishchurches.org
John McPake (Scottish rep) jmcpake@churchofscotland.org.uk


God’s world is in the midst of an unprecedented crisis. In the nations that make up Britain and Ireland the Covid-19 virus continues to affect people at an alarming rate, health services along with many of our institutions and organisations, both local and national, are under extreme pressure and people are getting used to living in a very different way, many in extreme isolation. As with all such crises, there is a danger that the most vulnerable in society will be most badly affected.


Christians the world over are entering an important time in the church year as we look to the events of Jesus Christ’s death and resurrection. At the centre of our common faith are both the depths of despair and the heights of joy. In the Bible and in the songs and liturgies of the Church, we see Jesus entering fully into human suffering. In His rising again, that suffering is redeemed and transformed into hope and joy. After Jesus’ death his disciples were afraid and all seemed lost and hopeless, but the risen Christ met them in their despair and restored hope through his victory over death. We pray that the world today might know this hope in place of despair.


In the Book of Daniel we read about God’s people being taken into exile in Babylon. Daniel could not pray in the Temple in Jerusalem, but he continued to pray in exile – opening his window to face Jerusalem. Though he was on his own he joined with the prayers of the people wherever they were. Now we too are separated from each other physically, but when we pray in our homes we join in with this ancient tradition of our home as a place of prayer. Wherever we are, whenever we pray, when we speak and think of Christ, there he is in the midst of us. We join our prayers with all those who pray in our own churches and communities and around the world.


As church leaders from across the many and varied churches of these Islands we urge all people to join us in prayer this Holy Week and Easter; to pray for those who suffer, those who face untimely death and all those who care for them; to celebrate our common faith at a difficult time; to help and support our neighbours in need; and to observe all the safeguards in place to slow the spread of disease.


Our Prayer


Loving God, in Jesus Christ, who died and rose again for our salvation, cast out the darkness of our anxiety, fear and mourning, enfold us in your love and give us joy and hope this Easter.


Amen.


In Welsh:


Datganiad Wythnos y Pasg gan Arweinwyr Eglwysi Prydain ac Iwerddon


Mae byd Duw yng nghanol argyfwng na welwyd ei fath o’r blaen. Yng ngwledydd yr Ynysoedd hyn mae firws Covid-19 yn parhau i effeithio ar bobl ar raddfa frawychus. Mae’r gwasanaethau iechyd, ynghyd â llawer o’n sefydliadau a mudiadau, yn lleol ac yn genedlaethol, dan bwysau enbyd, ac mae pobl yn gorfod dygymod â byw mewn ffordd wahanol iawn, llawer ohonynt mewn unigrwydd eithafol. Fel yn achos pob argyfwng o’r fath, mae yna berygl mai’r rhai mwyaf bregus yn y gymdeithas fydd yn dioddef fwyaf.


Mae Cristnogion ledled y byd ar drothwy cyfnod pwysig yn y flwyddyn eglwysig, pryd byddwn yn cofio marwolaeth ac atgyfodiad Iesu Grist. Mae dyfnderoedd anobaith ac uchelfannau llawenydd ill dau yn ganolog i’n ffydd gyffredin. Yn y Beibl ac yng nghaneuon a litwrgïau’r Eglwys, fe welwn Iesu’n profi’n gyflawn ddioddefaint dynol. Yn ei Atgyfodiad, trawsffurfiwyd y dioddefaint hwnnw drwy ei waith achubol yn obaith a llawenydd. Ar ôl marw Iesu, roedd y disgyblion yn ofnus ac ymddangosai fod popeth ar ben mewn anobaith, ond daeth y Crist atgyfodedig atynt yn eu trallod ac ailgynnau gobaith drwy ei fuddugoliaeth dros angau. Gweddïwn y disodlir anobaith y byd heddiw gan yr un gobaith hwnnw.


Yn Llyfr Daniel, fe ddarllenwn am gaethgludo pobl Dduw i Fabilon. Ni allai Daniel weddïo yn y Deml yn Jerwsalem, ond parhaodd i weddïo yn ei alltudiaeth – gan agor ei ffenestr tuag at Jerwsalem. Er ei fod ar ei ben ei hun, roedd yn ymuno â gweddïau’r bobl ble bynnag yr oeddent. Heddiw, rydym ninnau hefyd wedi’n gwahanu oddi wrth ein gilydd yn gorfforol, ond pan fyddwn yn gweddïo yn ein cartrefi, rydym yn rhan o’r hen draddodiad hwn o weld ein cartref fel tŷ gweddi. Ble bynnag yr ydym, pryd bynnag y gweddïwn, pan lefarwn am Grist a meddwl amdano, yno mae yntau yn ein canol. Unwn ein gweddïau â gweddïau pawb sy’n gweddïo yn ein heglwysi ni ein hunain ac mewn cymunedau ledled y byd.


Fel Arweinwyr Eglwysig o’r holl amrywiaeth o eglwysi yn yr Ynysoedd hyn, galwn ar bawb i ymuno â ni yn ystod yr Wythnos Fawr a thros y Pasg eleni: i weddïo dros y rhai sy’n dioddef, dros y rhai sy’n wynebu marwolaeth annhymig a thros bawb sy’n gofalu amdanynt; i gyd-ddathlu ein ffydd gyffredin ar adeg anodd; i gynorthwyo ein cymdogion sydd mewn angen ac i fod yn gefn iddynt; ac i gadw at yr holl fesurau diogelwch a sefydlwyd i lesteirio lledaeniad y clwyf.


Ein Gweddi


Dduw cariadus, yn Iesu Grist, a fu farw ac a atgyfododd er ein hiachawdwriaeth, diddyma dywyllwch ein pryder, ein ofn a’n galar, cofleidia ni â’th gariad a rho i ni lawenydd a gobaith y Pasg hwn.


Amen.


Signed:


Archbishop Justin Welby, Archbishop of Canterbury

Cardinal Vincent Nichols, Archbishop of Westminster

Very Rev Dr William Henry, Moderator General Assembly, Presbyterian Church of Ireland

Rt. Revd Colin Sinclair, Moderator, General Assembly Church of Scotland

Archbishop Eamon Martin, Archbishop of Armagh

Commissioner Anthony Cotterill, The Salvation Army

Revd Nigel Uden, Moderator of General Assembly, United Reformed Church

Archbishop-elect John McDowell, Archbishop of Armagh

Bishop Hugh Gilbert, Bishop of Aberdeen

Revd Dr Barbara Glasson, President, Methodist Church of Great Britain
His Eminence Archbishop Nikitas, Archbishop of Thyateira and Great Britain

Revd Lynn Green General Secretary Baptist Union of Great Britain

Bishop Mark Strange, Primus, Scottish Episcopal Church
Archbishop John Davies, Archbishop of Wales

His Eminence Archbishop Angaelos, Coptic Archbishop of London

Pastor Agu Irukwu, Redeemed Christian Church of God

Mr Rheinallt Thomas, President, Free Church Council Wales

Revd Hugh Osgood, Moderator, Free Church Federal Council

Revd Brian Anderson, President, Irish Council of Churches

Gavin Calver, CEO, Evangelical Alliance

Revd Sam McGuffin, President, Methodist Church in Ireland

Paul Parker, Religious Society of Friends

ENDS

Subscribe to Updates

Subscribe to:
Like   Back to Top   Seen 218 times   Liked 0 times

Subscribe to Updates

If you enjoyed this, why not subscribe to free email updates ?

Subscribe to News updates

Enter your email address to be notified of new posts:

Subscribe to:

Alternatively, you can subscribe via RSS RSS

‹ Return to News

We never share or sell your email address to anyone.

I've already subscribed / don't show me this again

Recent Posts

Bishops urge politicians to put human life at centre of Scotland’s political discourse

| 2 days ago | Blogging

Sunday 11 April 2021 Bishops urge politicians to put human life at centre of Scotland’s political discourse.   Scotland’s Catholic Bishops have released a pre-election Pastoral letter, urging Catholics to play their part “in putting human life and the inviolable dignity of the human person at the centre of Scotland’s political discourse” and to warn politicians against imposing “unjust restrictions on free speech, free expression and freedom of thought, conscience and religion”.   In a 1,000-word letter distributed online and via Scotland’s 500 Catholic parishes, the Bishops ask Catholic voters to give consideration to six key areas, when selecting a candidate:   Beginning and end of life Family and Work Poverty, Human Trafficking and Modern Slavery Environment Free speech, free expression, and freedom of thought, conscience and religion Catholic schools   Pointing out that “society relies on the building block of the family to exist and flourish” the bishops add; “government should respond to this reality with policies creating economic and fiscal advantages for families with children.”   Voters are also urged to visit the website rcpolitics.org and to use the resources there to help them consider a range of election issues and to question candidates.     ENDS   Peter Kearney Director Catholic Media Office 0141 221 116807968 122291 pk@scmo.org www.scmo.org     Note to Editors:   The Election resources are available here:  https://rcpolitics.org/scottish-parliament-election-2021/   The full text of the Pastoral Letter is shown below:       Scottish Parliament Election 2021 - Putting Human Life and  Dignity at the Centre   A letter from the Catholic Bishops of Scotland   Dear Brothers and Sisters in Christ,   This election presents us with an opportunity to play our part in putting human life and the inviolable dignity of the human person at the centre of Scotland’s political discourse. As Catholics we have a duty: to share the Gospel and to help form the public conscience on key moral issues. It is a duty of both faith and citizenship.  This election is an opportunity to be the effective witness our Baptism calls us to be.  The new parliament and government will be tasked with leading the recovery from the damage wrought by the current health crisis and to tackle the significant impact it has had on many aspects of life including health care, mental health and wellbeing, religious freedom, and care for the poor. It must also build on the positives arising from the Pandemic, including caring for the most vulnerable, and a renewed sense of respect for human life, human dignity, and the value of community.   These are some of the issues you may want to consider in the forthcoming election:   Beginning and end of life It is the duty of parliamentarians to uphold the most basic and fundamental human right to life. Elected representatives ought to recognise the existence of human life from the moment of conception and be committed to the protection of human life at every stage. Caring for the unborn and their mothers is a fundamental measure of a caring and compassionate society; a society which puts human dignity at the centre.   We ought to be mindful of a further attempt to legalise assisted suicide in Scotland, likely to happen in this parliament. Legalising assisted suicide or euthanasia suggests that some lives are not worth living, contrary to the Christian belief that every life has equal dignity and value. It is incumbent upon our parliamentarians to show compassion for the sick and dying. This is not achieved by assisted suicide or euthanasia but by ensuring support is provided through caring and attentive politics, including investment in palliative care.   Family and Work Society relies on the building block of the family to exist and flourish. The love of man and woman in marriage and openness to new life is th...

Return to Worship in time for Easter

| 01st March 2021 | Blogging

Return to Worship in time for Easter 1 March 2021 Responding to last week’s statement on the reopening of Places of Worship by the First Minister, the Catholic Bishops of Scotland have issued a statement welcoming the move and calling for a removal of the cap, which limits the number of people who can attend. Instead, the bishops maintain congregation size should be calculated in accordance with the size of each church, a system similar to that used in the retail sector, which still maintains social distancing regulations.   The full text of the statement is shown below. ENDS Peter Kearney Director Catholic Media Office 0141 221 116807968 122291 pk@scmo.org www.scmo.org     As Scotland’s Catholic bishops, we welcome the recent announcement by the First Minister foreseeing a return to our churches for the most important celebration of the liturgical year at Easter. We also welcome the recognition of the status of public worship implicit in this decision. The Catholic Community recognises the seriousness of the pandemic and is committed to working with others to avoid the spreading of infection. At the same time, we anticipate ongoing dialogue with the Scottish Government regarding the requirement of a numerical “cap” on the number of worshippers. As we continue to observe social distancing  and the protocols on infection control and hygiene formulated by the Bishops’ Conference working group under the leadership of the former Chief Medical Officer Sir Harry Burns, we maintain that it would be more appropriate for each church building to accommodate a congregation in proportion to its size rather than on the basis of an imposed number. We echo here the timely words Pope Francis addressed to the representatives of countries to the Holy See on the 8th February 2021: Even as we seek ways to protect human lives from the spread of the virus, we cannot view the spiritual and moral dimension of the human person as less important than physical health. The opening of churches is a sign that the sacrifices endured so far are bearing fruit and gives us hope and encouragement to persevere. We pray that the Risen Christ, for whom we long during this holy season of Lent, will bless and bring healing to our nation.  ...

Church leaders urge withdraw of controversial section of Hate Crime Bill

| 12th February 2021 | Blogging

Church leaders urge withdraw of controversial section of Hate Crime Bill to allow “adequate consideration”   Friday 12 February   An unprecedented alliance of Catholic and Evangelical church leaders are urging the Scottish Government to drop part of its proposed Hate Crime and Public Order (Scotland) Bill to allow time for “detailed consideration of crucial provisions.” The Bill, which would potentially criminalise any criticism of Transgender ideology has been criticised by the Catholic Church, the Free Church of Scotland and the Evangelical Alliance.   In a letter addressed today (Friday 12 February) to the Cabinet Secretary for Justice Humza Yousaf, the church leaders call for greater protections for freedom of expression and say:   “We believe that people should be completely free to disagree with our faith in any way, including mocking and ridiculing us. We are convinced that our faith is true and has a sufficient evidential basis to withstand any criticism, we therefore welcome open debate.”    By contrast, concerns are raised that any disagreement with or criticism of Transgender identity could fall foul of the new law, if passed in its current form. The church leaders point out, that “Transgender identity has been subject of extensive and emotional public discussion. Such free discussion and criticism of views is vital as society wrestles with these ideas.” They warn however, that they “cannot accept that any position or opinion at variance with the proposition that sex (or gender) is fluid and changeable should not be heard.”   The letter marks the first time Catholic, Free Church and Evangelical Alliance leaders have jointly petitioned the Scottish Government and sought a meeting with the Cabinet Secretary for Justice. Supporting “open and honest debate” the letter ends with an assertion, that “A right to claim that binary sex does not exist or is fluid must be matched with a right to disagree with that opinion; and protection from prosecution for holding it.” As well as a warning that: ”The Parliament now has approximately four weeks to complete the passage of the bill. This is extraordinarily tight and risks inadequate and ill-thought through legislation being passed. No workable solutions to issues of freedom of expression have so far been suggested. If no such solutions can be found we hope the Scottish Government will now consider withdrawing the stirring up hatred offences in Part 2 of the bill to allow more detailed consideration and discussion and to ensure freedom of expression provisions, which enshrine free and open debate, are afforded the scrutiny they require.”   ENDS   Peter Kearney Director Catholic Media Office 5 St. Vincent Place Glasgow G1 2DH 0141 221 116807968 122291 pk@scmo.org www.scmo.org     Notes to Editors:   The full text of the letter is shown below. Humza Yousaf MSP Cabinet Secretary for Justice The Scottish Government St. Andrew's House Edinburgh EH1 3DG   Friday 12th February 2021   Dear Mr Yousaf,     Hate Crime and Public Order (Scotland) Bill – Stage 2 amendments   We are writing to you as representatives of three communities of churches in Scotland in relation to the progress of the Hate Crime and Public Order (Scotland) bill at Stage 2 and to ask if we may be able to meet with you in the coming days in relation to this.   As you know we have engaged extensively throughout the bill process including a number of meetings with you and your officials, and all gave oral evidence to the Justice Committee on 10th November. In all of this we have sought to play a constructive role. We recognise the sensitivities involved in this bill, have sought consensus, and looked to help play our part in protecting vulnerable communities from hate crime whilst at the same time protecting fundamental freedoms on which we all depend for our common life. Our approach has never been to just narrowly consider...

FUNERAL MASS FOR BISHOP VINCENT LOGAN 26 JANUARY 2021

| 26th January 2021 | Blogging

FUNERAL MASS FOR BISHOP VINCENT LOGAN 26/01/2021 It seems almost a cliche to say it, but every human person is a mystery. It’s not surprising though, as it is in God ‘we live and move and have our being’ and he himself is the ultimate mystery, and we have our origin in God. The Catechism reminds us that ‘we are most like unto God in our soul’, and since each one of us is unique in every way, to say we are a mystery seems almost like an understatement. And this mysteriousness is at so many levels. From the biological point of view, we are a mystery because we are formed by the mixing of our parents’ genes and by the environment in which we are planted. From a psychological point of view, we are formed by our parents by our families, by our siblings, friends and relations, by the circumstances of our lives and our loves, our knocks and our disappointments. Most of us have had the good fortune to have been conceived in love and nurtured and nourished in love. Others, though, regrettably haven’t had that great start. And often, for those who are fortunate, there is one great thread of God’s goodness that powerfully shapes us. For most of us, this powerful goodness originates in the Faith passed on to us from our parents, a thread which runs throughout our lives and more than any other influence, arguably, shapes and guides the direction of our lives. Also, for those of us fortunate enough to be baptised, as well as inheriting the common humanity into which we are created in the image and likeness of God, our baptism in Christ also confers on us divine filiation - sonship and daughtership in God - enabling us, as St Paul says, to call God, Abba, our Father. And we spend the rest of our lives on earth finding out what are the consequences for us of this wonderful gift: we never stop learning how to become a better son or a daughter of God. All of this is true of Vincent Paul Logan. Vincent was born on 30th June 1941 to Joseph and Elizabeth Logan (nee Flannigan) into a committed Bathgate Catholic family and - like all Bathgate Catholic bairns – Vincent, together with their other four sons, inherited a strong faith from them. Of Vincent’s brothers James, John, William and Joseph. Only James now is still alive. Later also, Vincent’s four married brothers’ spouses (Esther, Maeve, Grace and Celia) and subsequently their families – nephews (Vincent and Joseph here today), Gerard and Edward, also Paul, now deceased, who like Bishop Vincent, tried his vocation also at Drygrange Seminary, and nieces Elizabeth, Margaret, Lisa and Anne-Marie - All members of this great extended family had their influence on Bishop Vincent throughout his life, just as today they mourn for him, assisting him by their prayers and Masses on the cleansing road to the Heavenly Kingdom. But for a baptised Catholic man, who has in addition received a vocation from the Lord to priesthood, it is also his special relationships, outside the family - school friends, close friends met on life’s journey, fellow seminarians, priest friends and the pastoral and personal relationships a priest makes through his pastoral work, also continued to shape Vincent, up until almost the moment of his death. From his earliest days, Vincent Paul Logan wanted to be a priest. His desire to attend and serve Mass daily, as a young boy with his mother and brothers after their dad went off to work, of course pointed him in the direction of a vocation to priesthood. As a committed Altar Boy, Vincent’s first desire to put himself forward as a candidate for priesthood resulted, as he says himself, in ‘being chased’ in 1952 by Canon Davitt his parish priest because he was too young - only 11. A year later 1 though, in 1953, he went to Blairs, our National Junior Seminary, at 12 and his journey to priesthood began in earnest. Drygrange, the seminary for the Archdiocese of Saint Andrews and Edinburgh was the next step towards priesth...